Skip to content

คิดเชิงบวก – เปลี่ยนวิธีคิด, วิธีที่รู้สึกและวิธีทำ

ความสุขคืออะไรและเราจะมี ‘ความสุข’ ได้อย่างไร?ความสุขของแต่ละคนนั้นแตกต่างกันและเราทุกคนมีประสบการณ์ชีวิตที่แตกต่างกัน แม้ว่าเราจะไม่สามารถควบคุมสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราได้ตลอดเวลา แต่เราสามารถควบคุมตัวเราในการที่จะประสบกับสิ่งต่างๆได้ การเปลี่ยนวิธีการรับรู้กับสิ่งต่างๆจะทำให้คุณรู้สึกมีความสุขมากยิ่งขึ้น

การคิดเชิงบวกไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องร่าเริงการคิดเชิงบวกคือการมีความคิดที่ให้คุณมีความรู้สึกในแง่บวกและรู้ในแง่ลบน้อยลง เท่านี้จะช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายและเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณไปในแง่บวกได้ง่ายขึ้น

การมีสติมากขึ้นสามารถช่วยให้เราคิด, รู้สึกและปฏิบัติไปในเชิงบวกมากขึ้น การมีสติไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องมีจิตวิญญาณหรือยึดติดกับศาสนา คุณไม่จำเป็นต้องทำโยคะหรือทำสมาธิเพื่อให้มีสติสติเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการมุ่งเน้นไปที่ปัจจุบันและมีส่วนร่วมในสิ่งที่เรากำลังทำมันจะช่วยคุณจัดการความรู้สึกด้านลบและเรียนรู้ที่จะสนุกกับสิ่งต่าง ๆ มากขึ้น

การฝึกสติทำให้เห็นคุณค่าของสิ่งต่างๆมากขึ้น

สติเป็นเรื่องเกี่ยวกับการมุ่งเน้นไปที่ปัจจุบันและมีส่วนร่วมในสิ่งที่เรากำลังทำ มันสามารถช่วยให้เรารู้สึกถึงความเพลิดเพลิน, ซาบซึ้งและผ่อนคลาย ขณะเดียวกันก็เป็นกลยุทธ์ที่มีประโยชน์ในการจัดการกับอารมณ์ด้านลบ คุณไม่จำเป็นต้องมีจิตวิญญาณหรือยึดติดกับศาสนาหรือเล่นโยคะหรือทำสมาธิเพื่อฝึกสติ เราจะบอกวิธีในการฝึกสติให้คุณฟัง

การมีสติช่วยให้เรา ตั้งใจและอยู่กับปัจจุบันมันง่ายพอๆกับการมองไปรอบๆตัวคุณรับรู้ถึงความรู้สึกที่คุณได้รับ โดยไม่จำเป็นต้องใช้ความพยายามหรือเวลาเพิ่มเติมเพียงแค่ให้ความสนใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวคุณและความรู้สึกทางกายของคุณ สิ่งนี้สามารถช่วยให้เรามีความสุขมากขึ้นจากกิจกรรมที่เรียบง่ายหรือกิจวัตรประจำวันและขณะที่เราโฟกัสอยู่กับปัจจุบันจะทำให้ลดการมีความคิดเชิงลบของอดีตและอนาคตได้
การมีสติยังช่วยให้เรา ยอมรับตนเองและยอมรับประสบการณ์เรามักจะจมอยู่กับสิ่งที่เป็นแง่ลบที่เรากำลังอยู่การย้อนกลับไปดูสิ่งรอบตัวจะช่วยให้เรามองเห็นสิ่งต่างๆได้ดีขึ้นโดยเฉพาะเมื่อเราต้องจัดการกับความไม่พอใจหรือความวิตกกังวล เราควรยอมรับความรู้สึกเหล่านี้แล้วพิจารณาสถานการณ์ของเรา สิ่งนี้จะช่วยให้เราจัดการกับความรู้สึกเหล่านี้อย่างสงบและสร้างสรรค์

Ways to be mindfulaแนวทางการฝึกสติ

จัดการกับความวิตกกังวล - ลดความรู้สึกกังวลและความกังวล

เราทุกคนมีรู้สึกวิตกกังวลหรือกังวลในบางครั้งและความวิตกกังวลเพียงเล็กน้อยหรือความกังวลที่เกิดขึ้นจะช่วยกระตุ้นให้เราทำสิ่งต่างๆให้ลุล่วง อย่างไรก็ตามความรู้สึกกังวลหรือความวิตกกังวลเป็นประจำหรือรุนแรงอาจส่งผลต่อสุขภาพ, ความสัมพันธ์และการทำงาน

นี่เป็นกลยุทธ์ที่จะช่วยลดความรู้สึกกังวลและความวิตกกังวล 

หากคุณกำลังประสบกับความวิตกกังวลอย่างรุนแรงความสัมพันธ์และการทำงานอย่างมากคุณควรพบหรือปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ

Feel Fit. Look Great.

เปลี่ยนแปลงสุขภาพและไลฟ์สไตล์ของคุณไปในทิศทางที่ดีขึ้น

Check out our other fitness pages

Book FREE Trial

We know that getting back into fitness is tough! Let us help you achieve your weight boxing workouts.